45 Years Of Love

Michael & Pamela Whiteside

Pastor Pamela Whiteside

(404) 644-2122

Email: sequoyaw@gmail com

Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation.

                                                                            Joel 1:3